Historiek

2020

Klaar voor de volgende stap

Na vier jaren van kap- en breekwerk, metselen en heropbouwen, werden de werken begin 2020 voltooid.

Het eindresultaat - voor ons toekomstbepalend - is meer dan geslaagd!

2017

Ryhove 2.0

In maart 2016 werd gestart met ingrijpende nieuwbouw- en verbouwingswerken aan onze productieruimtes en burelen in Koningsdal te Gent.
Het onthaal en de administratie huizen tijdelijk in het oude pand van Genetello.
In november 2017 wordt de nieuwbouw in Koningsdal opgeleverd. De verbouwingswerken aan magazijn- en productieruimtes zijn nog volop bezig.

2016

Gat naar Genetello

Bouwwerken Gent

Start van de afbraak en bouwwerken in Koningsdal. Een groot deel van de infrastructuur gaat tegen de grond om plaats te maken voor een nieuwe personeelsingang, grotere refter, nieuw sanitair, ... en een mooie, open receptie, voldoende vergaderzalen en ruimte voor de administratieve diensten.

2015

Milieucharter

Ryhove behaalt voor het eerst het milieucharter van VOKA.

2014

Verdere expansie


Aankoop gebouwen Genetello, de oude bandencentrale gevestigd op de Rooigemlaan, grenzend aan onze werkplaats.
Dit geeft mogelijkheid tot verdere expansie van onze activiteiten in Gent.

2013

Ryhove vzw viert z'n vijftigjarig bestaan!

2007

Groei en meer tewerkstelling

In 2007 wordt 'De Merel' in Merelbeke overgenomen. En komt diversificatie naar voeding.
Met een nieuw totaal van 393 medewerkers.
Maar opnieuw blijkt Ryhove te klein en blijft de zoektocht naar meer ruimte voor tewerkstelling de rode draad.

2004

Ryhove maatwerkbedrijf overname boekbinderij Moreels

Overname boekbinderij Moreel, Weefselstraat

Door de overname van boekbinderij Moreels wordt de werkplaats uitgebreid met een lijmstraat.
We hebben nu een totaal van 270 medewerkers.

1993

Eindelijk terug onder 1 dak

De nieuwbouw in Koningsdal te Gent is klaar.
Alle ateliers zitten eindelijk terug onder 1 dak.

1990

Ondertussen hebben we een totaal van 220 medewerkers in dienst.


1981

Aankoop gronden Koningsdal

Door de aankoop van de gronden in Koningsdal in 1981 worden meerdere doelen vooropgesteld:
- alle afdelingen onder één dak brengen
- de werkplaats verder uitbreiden voor een groter aantal personen met een handicap
- alles op het gelijkvloers organiseren
- een groter magazijn voorzien
- voldoende parkeerruimte

Er wordt beslist om de uitbouw in drie fasen te laten verlopen.
Fase I wordt samen met het 25-jarig bestaan gevierd in 1986 en door de toenmalige Eerste Minister Wilfried Martens ingehuldigd.
De tweede fase met een uitbreiding van 750 m² wordt net niet binnen de jaren '80 ingehuldigd.

1978

De kaap van 100 medewerkers wordt genomen.

Door de grote omvang van de goederen wordt de opslagruimte aan de Ryhovelaan onvoldoend. Een deel van de werkplaats verhuist in 1978 naar de fabriek UCO-Uytendale aan de Stropkaai te Gent. De productie wordt opgesplitst naar twee productie-entiteiten.
Tegen het einde van dat decennium zijn meer dan 100 personen met een handicap tewerkgesteld. Meteen ontstaat ook de roep om alles terug onder één dak te krijgen.

1972

Naamswijziging


In 1972 wordt de naam gewijzigd naar "Beschermde werkplaats Ryhove".
De werkplaats blijft groeien. Er komt een nieuwe uitbreiding aan de Ryhovelaan, voor 80 medewerkers.

1964

Na de officiële erkenning door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden telt de vzw algauw 28 medewerkers.

1963

Het prille begin

Ons verhaal begint met een eerste atelier aan de Ryhovelaan waar 14 medewerkers worden tewerkgesteld. Door de erkenning en de hieraan gebonden subsidiëring moet de werkplaats zich verbinden om 81 personen met een handicap aan het werk te stellen.
Deze groei verplicht de werkplaats om verder uit te breiden en de bestaande gebouwen worden met 3 verdiepingen aangepast.

1961

Oprichting van de vzw

Bij de heer Jef Vanopdenbosch, als 12-jarige getroffen door polio aan de onderste ledematen, groeide reeds in 1959 de overtuiging dat in een moderne maatschappij de gehandicapten hun rechtmatige plaats mogen opeisen om als volwaardige burgers productieve arbeid te presteren. Arbeid voorzien, aangepast aan lichamelijke en mentale mogelijkheden. Na twee jaar van besprekingen met diverse organisaties en instanties wordt de “v.z.w. Provinciale Beschermde Werkplaatsen voor Gehandicapten Oost-Vlaanderen” als eerste in deze provincie opgericht. De akte verschijnt in het Staatsblad op 7 december 1961. De v.z.w. koopt een perceel van 495 m² aan, bestaande uit twee bouwvallige huizen gelegen aan de Ryhovelaan 214-216. Op 27 maart 1963 vindt de eerste steenlegging plaats en eind 1963 worden al 14 personen met een handicap tewerkgesteld. Toch moet men wachten tot 11 december 1964 alvorens de officiële erkenning komt door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Minder-Validen.