top

Privacy Policy Ryhove vzw

Versie 1.0 – 9 Augustus 2018

Artikel 1 – Algemeen

1.1.
In deze Privacy en Cookie Verklaring (hierna ook: ‘verklaring’) wordt uitgelegd hoe Ryhove vzw
(hierna: ‘Ryhove’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart van:
i) de gebruikers van www.ryhove.be (hierna ook: ‘website’); en
ii) haar sollicitanten, klanten, leveranciers en andere business partners, en/of zij die gebruikmaken van andere al dan niet online Ryhove-diensten, met inbegrip van het contacteren van Ryhove via e-mail, telefoon of door andere communicatiemiddelen (hierna ook: ‘u’). Onder persoonsgegevens (hierna ook ‘gegevens’) wordt eender welke vorm van informatieverstaan die betrekking heeft op u als een natuurlijke persoon – zelfs wanneer uw identificatie enkel op indirecte basis plaatsvindt.

1.2.
Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Ryhove behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Ryhove handelt in overeenstemming met:

  1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
  2. en/of alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze verordening.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevens beschermingsautoriteit.

1.3.
Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen opdat u het beleid van Ryhove op dit gebied
kent en begrijpt.

1.4.
Het bezoek en gebruik van de website, het versturen van een sollicitatieformulier of het op ieder andere wijze contacteren van Ryhove, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (doormiddel van mededeling van uw persoonsgegevens, of door op-in) van deze verklaring. Dit betekent dat u akkoord gaat met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt door Ryhove.

1.5.
Deze verklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. We zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 2 – Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1.
Ryhove is de ‘verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
Haar coördinaten zijn de volgende:
Ryhove vzw
Ryhove Gent, Koningsdal 24, 9000 Gent
Ryhove Merelbeke, Ambachtsweg 11, 9820 Merelbeke

2.2.
Ryhove is dan ook uw gesprekspartner en is degene die ten aanzien van de bevoegde instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw Gegevens.

2.3.
Ryhove kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens en volgens de instructies van Ryhove te verwerken, in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna ook ‘verwerkers’ genoemd).

Artikel 3 – Verzamelde persoonlijke gegevens

3.1.
Gegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1 – websitebezoeker gegevens:

  • IP-adres

Categorie 2 – (professionele) contactgegevens:

  • Naam, (professioneel) e-mailadres, telefoonnummer, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam

Categorie 3 – klantengegevens

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
  • Gegevens vereist voor enige bijkomende dienstverlening, afhankelijk van de specifieke overeenkomst.

Categorie 4 – leveranciersgegevens

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
  • Gegevens vereist voor enige bijkomende dienstverlening, afhankelijk van de specifieke overeenkomst.

Categorie 5 – sollicitant gegevens

  • Naam, adres, cv, e-mailadres, telefoonnummer, werkervaring

Categorie 6 – gegevens met betrekking tot drukwerk

  • Bijvoorbeeld: naam, geboortedatum en adres op geboortekaartjes, afhankelijk van uw vraag.

Categorie 7 – Cookies

Search for something